Podmínky ochrany osobních údajů

Vaše data nebudeme evidovat. Slouží pouze k tomu, abychom Vás kontaktovali a informovali vás o tom, co chcete vědět. Po té, pokud se shodneme, že nebudeme pokračovat v komunikaci, data mažeme.